top of page

داستان کوتاه: آتش زنه نوشته فریده حسامی

«ویرگول - داستان» انجمن چهره ایرانی وین و انجمن ادبی تیله این فرصت را مغتنم شمرده اند که با همکاری یکدیگر داستان، شعر، مقاله، فیلم و موسیقی را در اختیار مخاطبین قرار دهند. این کار در قالب برنامه ای مشترک تحت نام «ویرگول» اجرا می شود. ویرگول به این مضمون که فاصله ای ست در متنی یکپارچه. این وقفه که در روزمرگی مان پدید آمده و فاصله ای که به معنای جدایی نیست. به امید این که بتوانیم در این روزهای دشوار دقایقی شما را از تمرکز بر اخبار ناخوشایند دور نگهداریم.

امشب 2020.05.13 داستان کوتاه « آتش زنه » نوشته فریده حسامی (ملیکا) وبا صدای نویسنده

فریده حسامی (ملیکا) فریده حسامی پایه گذار نخستین آموزشگاه خصوصی زبان وادبیات فارسی در وین ( اتریش) پس از تغییر نظام سیاسی ایران است. اوبیش ازسی سال در زمینه ی زبان فارسی ومعرفی ادبیات ایران به فرزندان ایرانیان مقیم وین ، کار کرده است. برگزاری جشن های نوروز،مهرگان واجرای نمایش های آموزشی بر اساس داستان های شاعران ونویسندگان ایرانی، بویژه داستان های شاهنامه، از کار های ماندگارفریده حسامی است. وی پس از بازنشستگی به نوشتن خاطره ها وداستان های گوناگون با نام (ملیکا) پرداخته است. نخستین داستان او در کتاب Pistazien &Rosenduft به زبان آلمانی منتشر شده است. لینک یوتیوب:

bottom of page